Heiteallikas HEIT0000589

L.ÕV.JÕ-47841 KROONING AS
Aktsiaselts KROONING (10017303)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Autode tankimine 2 0.50 10.00 5.10 20.00 050503 6504323,614246
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1330-20-7 0.043 g/s 0.049 t Tavaheide 27.02.2006 - ..
8032-32-4 Ligroiin ehk toorbensiin 1.396 g/s 1.574 t Tavaheide 27.02.2006 - ..