Heiteallikas HEIT0000599

L.ÕV.JÄ-186413 GRAANUL INVEST AS
GRAANUL INVEST AS (10990825)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatel S1 0.34 13.00 14.70 141.00 030103b 6511221,601842
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.018 g/s 0.062 t Tavaheide 02.07.2008 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 1.023 g/s 3.549 t Tavaheide 02.07.2008 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.05 mg/s 0.51 kg Tavaheide 02.07.2008 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.008 mg/s 0.085 kg Tavaheide 02.07.2008 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.008 mg/s 0.085 kg Tavaheide 02.07.2008 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.025 mg/s 0.255 kg Tavaheide 02.07.2008 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.004 g/s 0.015 t Tavaheide 02.07.2008 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 g/s 0.012 t Tavaheide 02.07.2008 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.088 g/s 0.305 t Tavaheide 02.07.2008 - ..