Heiteallikas HEIT0000634

L.ÕV.LV-162897 KMG OÜ
KMG OÜ (16196755)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Asfaldisegisti 1 1.00 15.00 9.04 107.00 030313 6586326,631044
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 1.37 g/s 4.059 t Tavaheide 27.11.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.325 g/s 3 533.269 t Tavaheide 27.11.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 10.353 g/s 30.686 t Tavaheide 27.11.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 3.32 mg/s 9.84 kg Tavaheide 27.11.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.739 mg/s 2.189 kg Tavaheide 27.11.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 3.732 g/s 11.06 t Tavaheide 27.11.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.76 g/s 2.253 t Tavaheide 27.11.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 1.293 g/s 3.833 t Tavaheide 27.11.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 1.061 g/s 3.144 t Tavaheide 27.11.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 2.123 g/s 6.293 t Tavaheide 27.11.2023 - ..