Heiteallikas HEIT0000647

L.ÕV.LV-173558 N.R. Energy OÜ
N.R. Energy OÜ (12364776)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatelde korsten 2 0.50 22.00 22.70 180.00 010203b 6570054,611295
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 1.021 g/s 17.272 t Tavaheide 04.06.2020 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 12 029.498 t Tavaheide 04.06.2020 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.386 g/s 6.536 t Tavaheide 04.06.2020 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.092 mg/s 1.556 kg Tavaheide 04.06.2020 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 1.84 mg/s 31.12 kg Tavaheide 04.06.2020 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.409 mg/s 6.924 kg Tavaheide 04.06.2020 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.003 mg/s 0.046 kg Tavaheide 04.06.2020 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.184 mg/s 3.112 kg Tavaheide 04.06.2020 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.055 mg/s 0.934 kg Tavaheide 04.06.2020 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.046 mg/s 0.778 kg Tavaheide 04.06.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 3.974 g/s 67.20 t Tavaheide 04.06.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.046 g/s 0.778 t Tavaheide 04.06.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.055 g/s 0.934 t Tavaheide 04.06.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.055 g/s 0.934 t Tavaheide 04.06.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.368 g/s 6.224 t Tavaheide 04.06.2020 - ..