Heiteallikas HEIT0000689

L.ÕV.PM-146684 Qualitex AS
Aktsiaselts Qualitex (10083205)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel 2 0.40 15.00 4.85 240.00 030103b 6474696,538605
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.123 g/s 0.457 t Tavaheide 13.10.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.021 g/s 318.442 t Tavaheide 13.10.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.047 g/s 0.173 t Tavaheide 13.10.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.222 mg/s 0.824 kg Tavaheide 13.10.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.432 g/s 1.60 t Tavaheide 13.10.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 g/s 0.021 t Tavaheide 13.10.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.007 g/s 0.025 t Tavaheide 13.10.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.007 g/s 0.025 t Tavaheide 13.10.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.044 g/s 0.165 t Tavaheide 13.10.2022 - ..