Heiteallikas HEIT0000720

L.ÕV.PM-44779 Preab AS
Aktsiaselts Preab (10296728)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V1 0.50 7.00 16.99 20.00 060107 6473587,531052
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.196 g/s 2.704 t Tavaheide 13.05.2019 - ..