Heiteallikas HEIT0000740

L.ÕV.PÕ-135356 Varola OÜ
Varola OÜ (10150099)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Alusetsehhi tsüklon 5 0.50 4.00 1.30 20.00 040620 6451443,703487
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.096 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..