Heiteallikas HEIT0000807

L.ÕV.TM-136286 Elva Soojus OÜ
osaühing Elva Soojus (10255847)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel 1 0.52 20.00 1.62 200.00 010203b 6457340,641986
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.119 g/s 0.36 t Tavaheide 31.10.2006 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 183.823 t Tavaheide 31.10.2006 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.119 g/s 0.24 t Tavaheide 31.10.2006 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 5 kg Tavaheide 31.10.2006 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.476 g/s 0.96 t Tavaheide 31.10.2006 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 31.10.2006 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.179 g/s 0.24 t Tavaheide 31.10.2006 - ..