Heiteallikas HEIT0000839

L.ÕV.TM-157707 Vara Saeveski OÜ
Vara Saeveski OÜ (10533890)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel 3 0.40 20.00 4.54 150.00 030103b 6491000,667094
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.143 g/s 1.595 t Tavaheide 21.12.2021 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 2 348.155 t Tavaheide 21.12.2021 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.054 g/s 0.163 t Tavaheide 21.12.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.019 t Tavaheide 21.12.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 g/s 0.019 t Tavaheide 21.12.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.008 g/s 0.023 t Tavaheide 21.12.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.008 g/s 0.023 t Tavaheide 21.12.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.052 g/s 0.155 t Tavaheide 21.12.2021 - ..