Heiteallikas HEIT0000891

L.ÕV.TM-199109 LINDSTRÖM OÜ
LINDSTRÖM OÜ (10333553)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatel Steam 1000 1 0.25 12.00 6.64 180.00 020103b 6478368,659300
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.044 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.044 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..