Heiteallikas HEIT0000900

L.ÕV.TM-39025 Finak OÜ
Finak OÜ (10240596)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
AS Finak LAKA katel ja õlikatel 1 0.50 22.00 1.76 130.00 030103b 6482956,656755
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.04 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.40 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.024 mg/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.0002 mg/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.004 mg/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.0001 mg/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.001 mg/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.004 mg/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.012 mg/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.007 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.096 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.019 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..