Heiteallikas HEIT0000918

L.ÕV.TM-45367 Liistuvabrik OÜ
Liistuvabrik OÜ (14829512)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviliin 2 V-7 0.25 3.50 19.81 20.00 060107 6459316,658590
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.014 g/s 0.218 t Tavaheide 01.01.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.011 g/s 0.173 t Tavaheide 01.01.2020 - ..