Heiteallikas HEIT0000924

L.ÕV.TM-46387 Tartu Ülikool
Tartu Ülikool (74001073)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja 7 0.40 21.00 1.00 220.00 020103b 6472926,657607
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.24 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.16 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.674 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.16 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..