Heiteallikas HEIT0000978

L.ÕV.TM-57137 TREF AS
TREF AS (10080052)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Benninghoveni TBA-4000 2 1.20 12.00 23.33 130.00 030313 6472145,660562
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.809 g/s 4.123 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.325 g/s 6 070.184 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.567 g/s 2.89 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.002 mg/s 0.01 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.002 mg/s 0.012 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.001 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.969 g/s 6.976 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.001 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.766 g/s 3.902 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.01 µg/s 0.04816 mg Tavaheide 12.03.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.235 g/s 3.123 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.199 g/s 2.699 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.658 g/s 6.381 t Tavaheide 12.03.2024 - ..