Heiteallikas HEIT0000991

L.ÕV.VA-38674 Valga Depoo AS
Valga Depoo AS (10803289)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlipüüdur M-3 0.05 1.00 1.00 25.00 050402 6400537,622090
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..