Heiteallikas HEIT0000994

L.ÕV.VA-38674 Valga Depoo AS
Valga Depoo AS (10803289)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja korsten K-1 1.00 25.00 3.00 180.00 030103b 6405366,622055
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.82 g/s 6.798 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.411 g/s 4.532 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.206 mg/s 2.266 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.099 mg/s 1.088 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 1.192 mg/s 13.143 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 1.995 g/s 22 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 g/s 0.05 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.41 g/s 4.532 t Tavaheide 01.01.2019 - ..