Heiteallikas HEIT0001052

L.ÕV/300308 N.R. Energy OÜ
N.R. Energy OÜ (12364776)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel 1 0.70 18.00 1.07 140.00 010203b 6523018,601075
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-43-9 Lämmastikmonooksiid 0.14 g/s 2.205 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 1 126 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.093 g/s 1.47 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.001 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.005 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.354 g/s 5.60 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.093 g/s 1.47 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s 0.016 t Tavaheide 01.01.2019 - ..