Heiteallikas HEIT0001110

L.ÕV/300401 VG HOLDING AS
VG HOLDING AS (10063473)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventsüsteem SA-2 0.24 10.50 23.50 25.00 040307 6414788,678420
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
107-98-2 1-metoksü-2-propanool 0.02 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7647-01-0 Vesinikkloriid 0.125 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.009 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..