Heiteallikas HEIT0001115

L.ÕV/300401 VG HOLDING AS
VG HOLDING AS (10063473)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventsüsteem SA-7 0.17 11.50 7.05 25.00 040307 6414780,678435
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.023 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7697-37-2 Lämmastikhape Tavaheide 01.01.2019 - ..