Heiteallikas HEIT0001121

L.ÕV/300460 Veho AS
Silberauto Eesti AS (10284932)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambrite väljatõmbeavad s2 0.60 8.00 10.49 20.00 060102 6578214,535667
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.016 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-83-8 Diisobutüülketoon (2,6-Dimetüül-4-heptanoon) 0.0007 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.0001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
110-12-3 5-Metüülheksaan-2-oon (MIAK) 0.055 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
110-43-0 Amüülmetüülketoon 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.016 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-36-3 n-Butanool 0.006 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-83-1 Isobutanool 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.051 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.024 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.027 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Isotsüanaadid Isotsüanaadid 0.003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.015 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..