Heiteallikas HEIT0001123

L.ÕV/300460 Veho AS
Silberauto Eesti AS (10284932)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsiooni väljatõmbeava s4 0.80 9.60 13.10 18.50 060102 6578214,535667
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.006 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0005 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.0002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..