Heiteallikas HEIT0001124

L.ÕV/300460 Veho AS
Silberauto Eesti AS (10284932)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri Wolf kütteseade s5 0.18 9.20 4.79 170.00 020106 6578214,535667
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.018 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.018 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel Tavaheide 01.01.2019 - ..