Heiteallikas HEIT0001139

L.ÕV/300520 Dekoil OÜ
Dekoil OÜ (10069369)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Autode ja raudtee paakvagunetesse laadimine V-6 0.50 3.00 1.12 20.00 050401 6592341,536824
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.59 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..