Heiteallikas HEIT0001161

PHRR/334716 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (70009764)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
37MLBK01 Lendude opereerimise keskuse II katel, Ferroli GN 4N K2 0.30 12.00 1.70 180.00 020103b 6568618,511578
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.04 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.015 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.072 mg/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.002 mg/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.014 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..