Heiteallikas HEIT0001163

PHRR/334716 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (70009764)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
37MLAR01 Administratiivtsooni tsentraalkatel I, Wiessmann Vitoplex 200; tsentraalkatel II, D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA CS800 K5 0.30 6.00 4.69 180.00 020103b 6569144,513002
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.257 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.994 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.176 mg/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.414 mg/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.009 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.03 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.018 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.019 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.019 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.049 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..