Heiteallikas HEIT0001165

PHRR/334716 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (70009764)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
37MLBM01 Reisiterminali katel, Wiessmann Vitoplex 200 K8 0.35 14.00 1.90 180.00 020103b 6568331,511206
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.092 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.528 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.009 mg/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.225 mg/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.005 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.016 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.008 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.008 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.01 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..