Heiteallikas HEIT0001168

PHRR/334716 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (70009764)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
37MLAE01 Autoremonditöökoja katel, Wiessmann Vitoplex 100 K9 0.35 10.00 3.75 180.00 020103b 6568427,512456
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.097 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.037 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.174 mg/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.004 mg/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.004 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.005 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.005 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.035 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..