Heiteallikas HEIT0001169

PHRR/334716 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (70009764)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
37MLBH01 Päästehoone katel, SC Marina 650 K7-2 0.50 12.00 1.37 180.00 020103b 6568619,511776
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.137 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.78 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.013 mg/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.333 mg/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.008 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.024 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.011 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.012 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.011 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.014 g/s Tavaheide 08.08.2020 - ..