Heiteallikas HEIT0001253

L.ÕV/300889 TARTU VALLA HALDUS OÜ
Tartu Vallavalitsus (75006486)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
ACV gaasikatel CA300 1 0.30 10.00 6.47 150.00 020103b 6486981,656633
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.023 g/s 0.367 t Tavaheide 01.10.2020 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 23.723 g/s 341.615 t Tavaheide 01.10.2020 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.023 g/s 0.367 t Tavaheide 01.10.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0015 g/s 0.024 t Tavaheide 01.10.2020 - ..