Heiteallikas HEIT0001261

L.ÕV/317200 ARENS AS
ARENS AS (10254960)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Compact katlad CA 500 ja CA 150 1 0.30 12.00 5.83 160.00 030103b 6480399,660944
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.047 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 43.756 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.047 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0031 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..