Heiteallikas HEIT0001286

L.ÕV/317254 Parila Klaas OÜ
Parila Klaas OÜ (10409888)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja korsten 2 0.30 8.00 1.42 140.00 030103b 6535608,472649
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.018 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.185 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.092 mg/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.185 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.009 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..