Heiteallikas HEIT0001287

L.ÕV/317254 Parila Klaas OÜ
Parila Klaas OÜ (10409888)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooniava 1 0.45 8.00 11.32 20.00 060107 6535615,472636
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.05 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 0.014 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.017 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.051 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 0.005 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.20 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..