Heiteallikas HEIT0001291

L.ÕV/317401 Rudus AS
Rudus AS (10087031)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Autopesula põleti korsten K2 0.25 5.00 1.32 180.00 030103b 6585157,552464
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.015 g/s 0.071 t Tavaheide 30.09.2009 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.006 g/s 0.027 t Tavaheide 30.09.2009 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.006 g/s 0.03 t Tavaheide 30.09.2009 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 30.09.2009 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 30.09.2009 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 30.09.2009 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.005 g/s 0.026 t Tavaheide 30.09.2009 - ..