Heiteallikas HEIT0001328

L.ÕV/317486 Eesti Leivatööstus AS
Eesti Leivatööstus AS (10020297)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel KO 250 3 0.20 9.00 5.95 200.00 030103b 6470347,659091
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.017 g/s 0.367 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 343.082 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.017 g/s 0.367 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.024 t Tavaheide 01.01.2019 - ..