Heiteallikas HEIT0001338

L.ÕV/317501 Tariston AS
AS Tariston (10887843)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bituumeni soojendus 3 0.20 5.00 2.33 300.00 030313 6592859,640447
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 18.10.2017 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 63.651 t Tavaheide 18.10.2017 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 18.10.2017 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.001 mg/s 0.005 kg Tavaheide 18.10.2017 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.001 mg/s 0.005 kg Tavaheide 18.10.2017 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 t Tavaheide 18.10.2017 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 18.10.2017 - ..