Heiteallikas HEIT0001364

L.ÕV/317867 Hevea AS
Hevea AS (10097905)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambrite ja rasvaärastuse väljatõmme S3 0.40 8.00 22.10 20.00 060108 060412 6581138,549986
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.018 g/s 0.279 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-95-2 Fenool (Hüdroksübenseen) 0.001 g/s 0.017 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
127-18-4 Tetrakloroetüleen 0.0002 g/s 0.003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.057 g/s 0.866 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.003 g/s 0.041 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0007 g/s 0.011 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.347 g/s 5.245 t Tavaheide 01.01.2019 - ..