Heiteallikas HEIT0001374

L.ÕV/317872 KONESKO AS
Aktsiaselts KONESKO (10047497)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Väljatõmbekorsten vanamaja värviruumist S1 1.07 7.50 8.23 25.00 060108 6537212,615486
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.036 g/s 0.496 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.173 g/s 2.36 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.085 g/s 1.158 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.035 g/s 0.472 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.026 g/s 0.354 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.433 g/s 5.925 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.224 g/s 3.069 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.849 g/s 11.617 t Tavaheide 14.12.2021 - ..