Heiteallikas HEIT0001377

L.ÕV/317872 KONESKO AS
Aktsiaselts KONESKO (10047497)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Väljatõmbekorsten kilbihalli katlamajast K2 0.25 8.00 0.68 180.00 030103b 6537302,615441
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.009 g/s 0.038 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 24.704 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.003 g/s 0.014 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.004 g/s 0.016 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0004 g/s 0.002 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0005 g/s 0.002 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0005 g/s 0.002 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.003 g/s 0.014 t Tavaheide 14.12.2021 - ..