Heiteallikas HEIT0001379

L.ÕV/317872 KONESKO AS
Aktsiaselts KONESKO (10047497)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Väljatõmbekorsten vanamaja C-halli katlamajast I K4 0.25 8.00 2.62 180.00 030103b 6537167,615522
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.034 g/s 0.088 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 56.82 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.013 g/s 0.033 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.014 g/s 0.037 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.004 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 g/s 0.005 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 g/s 0.005 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.032 t Tavaheide 14.12.2021 - ..