Heiteallikas HEIT0001380

L.ÕV/317872 KONESKO AS
Aktsiaselts KONESKO (10047497)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Väljatõmbekorsten vanamaja C-halli katlamajast II K5 0.25 8.00 2.53 180.00 030103b 6537163,615517
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.033 g/s 0.057 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 37.056 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.013 g/s 0.022 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.014 g/s 0.024 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.003 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 g/s 0.003 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 g/s 0.003 t Tavaheide 14.12.2021 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.021 t Tavaheide 14.12.2021 - ..