Heiteallikas HEIT0001430

L.ÕV/318018 Falaris Puit OÜ
Falaris Puit OÜ (11104576)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
2 veekatelt kiviõli K-80 2x800 kW 1 0.60 20.00 9.63 150.00 030103b 6481080,665230
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.16 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 1.60 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.016 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 1.60 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.076 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..