Heiteallikas HEIT0001463

L.ÕV/318227 Tallinna Terminal AS
AS Kroodi Terminal (10743363)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
VRU V-3 0.10 10.00 8.92 20.00 050502 6590940,555912
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1330-20-7 0.07 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
8032-32-4 Ligroiin ehk toorbensiin 2.33 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..