Heiteallikas HEIT0001466

L.ÕV/318231 HTT-WINDING OÜ
HTT-WINDING OÜ (10674063)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooniava V-1 0.50 10.00 20.90 10.00 060108 060105 6591258,540249
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (vinüületeen, vinüülbenseen) 0.043 g/s 0.645 t Tavaheide 16.12.2009 - ..
1330-20-7 0.004 g/s 0.057 t Tavaheide 16.12.2009 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.094 g/s 1.402 t Tavaheide 16.12.2009 - ..