Heiteallikas HEIT0001475

L.ÕV/318280 Riigi Kinnisvara AS
Riigi Kinnisvara AS (10788733)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
3 katlamaja 1; 2; 3; 4; 5; 6 0.18 11.00 53.00 175.00 020103b 6416233,712284
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.09 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.09 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.084 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.09 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0014 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..