Heiteallikas HEIT0001484

L.ÕV/318369 Go Oil AS
Go Oil AS (11108522)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Busside tankimisplats V-2 0.05 0.75 2.13 20.00 050402 6470125,659287
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
71-43-2 Benseen 0.002 t Tavaheide 26.10.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.002 g/s 0.017 t Tavaheide 26.10.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.076 g/s 0.589 t Tavaheide 26.10.2021 - ..