Heiteallikas HEIT0001485

L.ÕV/318369 Go Oil AS
Go Oil AS (11108522)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
25 m3 kütusemahutid V-3 0.10 4.50 1.13 20.00 050503 050402 6470084,659286
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.004 g/s 0.002 t Tavaheide 26.10.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.117 g/s 0.06 t Tavaheide 26.10.2021 - ..