Heiteallikas HEIT0001486

L.ÕV/318369 Go Oil AS
Go Oil AS (11108522)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
50 m3 kütusemahutid V-4 0.10 4.50 1.13 20.00 050402 6470127,659277
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.031 g/s 0.063 t Tavaheide 26.10.2021 - ..