Heiteallikas HEIT0001508

L.ÕV/318525 Gren Tartu AS
Gren Tartu AS (10641763)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aardla katlamaja korsten K1 0.80 30.00 4.12 50.00 010203b 6471280,657067
Kuva kaardil
 T 
Aardla katlamaja korsten K1 0.80 30.00 4.12 50.00 010203b 6471280,657067
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 1.722 g/s 82.681 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 43 133.443 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 9.84 g/s 472.464 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.221 mg/s 10.63 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.164 mg/s 7.874 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.107 mg/s 5.118 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.189 mg/s 9.056 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.164 mg/s 7.874 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 4.198 mg/s 201.585 kg Tavaheide 12.06.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.09 g/s 4.331 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.303 g/s 14.568 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.139 g/s 6.693 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.097 g/s 4.646 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.094 g/s 4.528 t Tavaheide 12.06.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.119 g/s 5.709 t Tavaheide 12.06.2023 - ..