Heiteallikas HEIT0001557

L.ÕV/318613 Letona Properties OÜ
Osaühing Letona Properties (11301360)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni küttemooduli korsten K2 0.16 12.50 4.13 110.00 020103b 6588584,549085
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.012 g/s 0.121 t Tavaheide 07.08.2014 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 112.532 t Tavaheide 07.08.2014 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.012 g/s 0.121 t Tavaheide 07.08.2014 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.008 t Tavaheide 07.08.2014 - ..