Heiteallikas HEIT0001572

L.ÕV/318744 TREF AS
TREF AS (10080052)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Benninghoven MBA-TBA 200/240 puistematerjalide kuivati 6 1.05 10.00 16.68 100.00 030313 6579905,695442
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 1.8426 g/s 8.392 t Tavaheide 16.09.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.3503 g/s 5 844.666 t Tavaheide 16.09.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 17.8152 g/s 128.27 t Tavaheide 16.09.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 3.32 mg/s 15.12 kg Tavaheide 16.09.2022 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.7387 mg/s 3.364 kg Tavaheide 16.09.2022 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.332 mg/s 1.512 kg Tavaheide 16.09.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 7.9048 g/s 36 t Tavaheide 16.09.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 2.3978 g/s 17.264 t Tavaheide 16.09.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0996 g/s 0.454 t Tavaheide 16.09.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0996 g/s 0.454 t Tavaheide 16.09.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 1.295 g/s 9.324 t Tavaheide 16.09.2022 - ..